Co děláme

Nejčastější problémy: zatékání v okolí jakéhokoliv prostupu střechou (okna, vikýře, komíny, držáky fotovoltaiky,
odvětrání), prasklé tašky/šablony, oprava zatékání v úžlabí/nároží, výměna prorezlých žlabů a oplechování,..

Akutní opravy střech, zatékání díky škodám vzniklým přírodními katastrofami   (bouřky, vítr),včetně případné následné komunikace s pojišťovnou.

Jsme soběstační a Váš problém vyřešíme během mrknutí oka!

Zatékání

Zatéká Vám kolem komína, oken nebo v jiné části střechy?

oprava problematických míst

Jsme tu pro Vás!

Okapy

Výměna/oprava/čištění okapů a úžlabí?

ucpané, poničené či prorezlé okapy

Jsme tu pro Vás!

Oplechování

Přišel čas na nové oplechování?

kolem štítu, komínu, oken

Jsme tu pro Vás!

Revize a montáž hromosvodu

Potřebujete montáž či revizi hromosvodu?

hromosvod a jímače

Jsme tu pro vás!

Práce s plošinou

Práce s přívěsnou plošinu s výškovým dosahem 17,1 m.

Díky jejím malým rozměrům a obratnosti, se dostaneme se do míst, kam se autoplošina nemá šanci dostat.

Jsme tu pro Vás!

Čištění střech

Mytí střech horkou tlakovou vodou a současná kontrola stavu střechy

Často skryté závady pod mechem a jinými nečistotami.

Vaše střecha bude jako nová!

Jsme tu pro Vás

Napište nám